بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

Sevap Kazanmanın Yolları

Şüphesiz ki İslâm’da sevap kazanma ve hayırlı amellerde bulunma sahası çok geniş ve büyüktür.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Allah-u Teâlâ’dan şöyle rivayet etmiştir:

“Hiç şüphesiz ki Allah, iyiliklerle kötülükleri yazmış, sonra da bunları açıklamıştır. Bu sebeple herkim, bir iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapmazsa, Allah kendi katından ona bir tam sevap yazar. Eğer iyiliği yapmaya niyet eder de yaparsa, Allah kendi katından ona ondan yedi yüz katına kadar, hatta kat kat sevap yazar. Kim bir kötülük yapmaya niyet eder de onu yapmazsa, Allah kendi katından ona bir sevap yazar. Eğer o kötülüğü yapmaya niyet eder de yaparsa, Allah ona sadece bir günah yazar.”

Buhari 6010, Müslim 187

Herkim, bir iyilik yapılmasına yardımcı olur ve o iyiliğe teşvik edip ona yönlendirirse, onun için büyük sevap vardır.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim (insanları) doğru yola çağırırsa, kendisine uyanların sevaplarından hiçbir şey eksiltilmeksizin ona da aynısı verilir. Herkim de (insanları) sapıklığa çağırırsa, kendisine uyanların günahlarından hiçbir şey eksiltilmeksizin ona da aynısı verilir.”

Müslim 2674/16

Sevap Kazanma ve Hayırlı Amellerde Bulunma Yolları

1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, benim abdestime benzer bir abdest alır, sonra da iki rekât namaz kılar, namazda iken nefsine hiçbir vesvese getirmezse, geçmiş günahları bağışlanır.”

Buhari, Müslim

2) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, gece ve gündüz sabırla on iki rekât (nâfile) namaz kılmaya devam ederse, cennete girer. (Bu on iki rekâtlık namaz şunlardır:)

–Öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra iki,

–Akşam namazının farzından sonra iki,

–Yatsı namazının farzından sonra iki,

–Sabah namazının farzından önce iki rekâttır.”

Tergib ve Terhib 1/542, Tirmizi 328, Nesei 1693, İbni Mace 935

3) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, farz namazı cemaatle kılmak için yürüyerek (mescide) giderse, ona bir hac sevabı verilir. Herkim de nâfile bir namazı kılmak için yürüyerek (mescide) giderse, ona bir umre sevabı verilir.”

Albâni Sahihu’l-Câmi’ 6556

4) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, Beytullah’ı tavaf eder ve iki rekât namaz kılarsa, bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi ona sevap verilir.”

İbni Mace 2956

5) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, namaz için güzel bir şekilde abdest aldıktan sonra farz namaza gider ve insanlarla beraber namazı kılarsa, günahları bağışlanır.”

Müslim 226/3, Nesei

6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, Allah için, iftitah tekbirini idrak etmek suretiyle kırk gün cemaatle namazı kılarsa, onun için iki şeyden beraat yazılır:

1) Cehennemden kurtulmak,

2) Nifaktan emin olmak.”

Tirmizi 241

7) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim cenaze ile beraber ölü evinden çıkar ve onun üzerine cenaze namazını kılar sonra da defnedilene kadar cenazeyi takip ederse ona her biri Uhud dağı büyüklüğünde iki kîrât ecir vardır. Kim de cenaze namazını kılar sonra dönerse ona da Uhud dağı büyüklüğü bir kîrât ecir vardır.”

Müslim 945/56, Buhari 1248, Ebu Davud 3169, Nesei 1996, İbni Hibban 3079

8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim bu Beyti hac eder refes ve fısk etmezse, o kimse annesinin kendisini doğurduğu gibi tertemiz evine döner!”

Refes: Çirkin fahiş söz etmek, kadınla cinsi münasebette bulunmaktır.

Buhari 1711, Müslim 1350/438, Nesei 2626, Tirmizi 811, Darimi 2/31, İbni Mace 2889, İbni 2514, İbni Hibban 3694, Begavi 1841, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/484

9) Sehl bin Huneyf (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim, kalbinden sadık olarak Allah’tan şehid olmayı isterse, yatağında ölse bile Allah o kişiyi şehidlerin menzilesine ulaştırır.”

Tirmizi 1705, Müslim 1909/157, Ebu Davud 2541, İbni Mace 2797, Nesei 3148, Darimi 5/234, Beyhaki 9/169, Hâkim Müstedrek 2/77

10) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim bir cenazeyi yıkar da o cenazenin kusur ve ayıplarını örterse, Allah da onun günahlarını örter. Herkim onun için bir kabir kazar da onun üstünü örterse o kimseye o ölüyü kıyamet gününe kadar bir meskene yerleştirmiş gibi ecir verilir. Herkim ölüyü kefenlerse Allah kıyamet gününde ona cennetin ince ve kalın ipeklerinden giydirecektir.”

Albâni Sahihu’l-Câmi’ 6403, Hâkim 1/354, 362, Beyhaki 3/395

11) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, erkek ve kadın mü’minler için istiğfarda bulunursa, Allah da ona, her erkek ve kadın mü’min sayısınca sevap yazar.”

Albâni Sahihu’l-Câmi’ 6426

12) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, Allah’ın kitabından bir harf okursa, ona bir hasene verilir. Bir hasene de on misli iledir. Elif, Lâm, Mim bir harftir demiyorum. Lâkin Elif bir harf, Lâm bir harf, Mim de bir harftir.”

Tirmizi 3074

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرً

“Andolsun ki sizin için Allah’ın Rasulünde Allah’ı ve ahiret gününü ümit eden ve Allah’ı çokça anan kimseler için güzel bir örnek vardır!”

Ahzab 21

13) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“…Herkim, sabah ve akşam günde yüz kere, ‘Subhanallahi ve Bihamdihi’ derse, o kimsenin günahları deniz köpüğü kadar bile çok olsa dökülür.”

Duanın Manası: “Allah’a hamdederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”

Buhari 14/6343, Müslim 2691/28, Tirmizi 3698

14) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim, ‘Subhanallahi’l-Azimi ve Bihamdihi’ derse, ona cennette bir hurma ağacı dikilir.”

Duanın Manası: “Azim olan Rabbimi hamdi ile tesbih ederim.”

Tirmizi 3693, İbni Hibban, Hakim, Tergib ve Terhib 3/381

15) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, sabahladığı vakit, on kere, ‘La İlahe İllallahu Vahdehu La Şerike Leh, Lehu’l-Mülkü Ve Lehu’l-Hamdu Ve Huve Ala Kulli Şeyin Kadir’ ederse, İsmail aleyhissellam’ın çocuklarından dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi olur ve onun için on iyilik yazılır ve ondan on günah silinir ve onun on derecesi yükseltilir. O gün akşama kadar o kimse şeytandan korunmuş olur. Eğer bu duayı akşamladığı vakit söylerse sabaha kadar onun için gündüz verilen şeylerin aynısı verilir...”

Duanın Manası: “Allah’tan başka hakkı ile ibadet olunan hiçbir ilah yoktur. O, birdir ve hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.”

Not: “Bu dua, Ebu Davud ve İbni Mace’de geldiği gibi bir kere de yapılabilir.

Müslim 2693/30, Ebu Davud 5077, İbni Mace 3867, Nesei Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle, Tergib ve Terhib 3/374

16) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, günde yüz kere, ‘La İlahe İllallahu Vahdehu La Şerike Leh, Lehu’l-Mülkü Ve Lehu’l-Hamdu Ve Huve Ala Kulli Şeyin Kadir,’ ederse bu kimse on köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi olur ve ona yüz iyilik yazılır ve ondan yüz günah silinir. O gün akşama kadar o kimse şeytandan korunmuş olur. Ve bu duayı kendisinden daha çok tekrar edenden başka hiç kimse ondan daha değerli bir amel işlemiş olamaz!

Duanın Manası: “Allah’tan başka hakkı ile ibadet olunan hiçbir ilah yoktur. O, birdir ve hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.”

Buhari 14/6340, Müslim 2691/28, İbni Mace 3867

17) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim bana bir kez salât ederse, Allah ona on kez salât eder ve onun on günahını bağışlar ve on derece onu yükseltir.”

Salât Kelimesi: Dua anlamındadır. Allah-u Teâlâ’nın kuluna salâvatta bulunması; ona rahmet ve mağfiret etmesi demektir. Meleklerin insana salâvatta bulunması; meleklerin onun için istiğfarda bulunmaları demektir. İnsanın insana salâvatta bulunması ise; ona dua etmesi demektir.

Albânî Sahihu’l-Cami’ 6359, Buhari Edebü’l-Müfred 643

18) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim sabahladığı zaman on kere ve akşamladığı zaman da on kere bana salât getirirse, kıyamet günü şefaatim ona ulaşır.”

Taberani, Tergib ve Terhib 2/89, Albâni Sahihu’l-Câmi' 6357

19) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, Allah’ın vechini (yüzünü) isteyerek bir mescid yaparsa, Allah da ona cennette onun gibi bir ev yapar.”

Buhari 546, Müslim 533/24, Ebu Avane 1/390, Tirmizi 318, İbni Mace 736, Darimi 1/323, Begavi 461, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/70

20) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, Kehf Suresinin başından on ayet ezberlerse, Deccal’in şerrinden korunur.”

Albâni Sahihu’l-Câmi’ 6201

21) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

 “Herkim, belaya uğramış birisini gördüğü zaman;

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي عاَفاَنيِ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ، وَفَضَّلَنيِ عَلىَ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

‘Sana verdiği beladan beni afiyette kılan ve beni yarattıklarından çoğu üzerine tercih ederek üstün kılan Allah’a hamdolsun’ derse, o bela kendisine ulaşmaz!”

Tirmizi 3654

22) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ensarı ancak mü’min olan sever ve onlara ancak münafık olan kimse buğz eder. Herkim ensarı severse, Allah da onu sever. Herkim de ensara buğz ederse, Allah da ona buğz eder.”

Buhari 8/3551, Müslim 129/75

23) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, bir borçluya borcunu ödemesi için süresini uzatır veya alacağından vazgeçer ise, Allah kıyamet günü, hiçbir gölgenin olmadığı o günde onu Arşının gölgesinde gölgelendirir.”

Tirmizi 1322

24) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Dünyada bir kul diğer bir kulu(un ayıbını) örterse, muhakkak kıyamet günü Allah da onu(n ayıbını) örter.”

Müslim 2590/72

25) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkimin üç tane kızı olur da onlara sabreder ve malından onları yedirir, içirir ve giydirirse, (bu kız evlatlar) kıyamet günü ateşe karşı onun için perde olurlar.”

İbni Mace 3669

26) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, Müslüman kardeşinin namusunu gıyabında savunursa, onu cehennemden azad etmesi, Allah’ın üzerine bir haktır.”

Albâni Sahihu’t-Terğib

27) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim, istediğini yerine getirmeye gücü yettiği halde öfkesine hâkim olursa, Allah, kıyamet günü bütün yaratılmışların önünde onu çağıracak ve hurilerden dilediğini almakta onu serbest bırakacaktır.”

Tirmizi 2090, İbni Mace 4186

28) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sadaka, maldan hiçbir şey eksiltmez! Bir kul, affedici ve bağışlayıcı oldukça Allah onu izzetli kılar. Herkim, Allah için mütevâzi olursa, Allah da onu (âhirette) yüceltir.”

Tirmizi 2427

29) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim, rızkının kedisine genişlemesini yahud ömrünün uzatılmasını istiyorsa, sıla-i rahim yapsın! (Yani yakın akrabasına iyilikte bulunsun.”

Buhari 4/1915, Müslim 2557/20

30) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim, kertenkeleyi ilk vuruşta öldürürse ona yüz sevap yazılır. Kim de onu ikinci vuruşta öldürürse ona birinciden aşağı olmak üzere sevap yazılır. Kim üçüncü vuruşta öldürürse ona da ikinciden aşağı olmak üzere sevap yazılır.”

Müslim 2240/147, Tirmizi 1511, Ebu Davud 5263, İbni Mace 3229, Ahmed bin Hanbel 1/420

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ