بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

Soru: Bir kardeşimiz:

Cuma günü içinde bulunduğu söylenen ve duaların asla geri çevrilmediği eşref saati olarak adlandırılan bir zaman var mıdır? Var ise hangi zaman olduğuna dair işaretler var mıdır?” diye sormuş.

Cevap: Evet, böyle bir vakit vardır!

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır! O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir’ buyurdu.”

İbnu’l-Munzir el-Evsad 1714, Müslim 854/1717, Ebu Davud 1046, Tirmizi 491, İbni Hibban 2772, Malik 1/108, 109, Begavi 1050, Abdurrezzak 5583, Ahmed 10307, Albânî İrva 3/227

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cuma gününü anlattı ve:

‘Onda öyle bir saat var ki Müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılıp Allah-u Teâlâ’dan bir şey isterse, Allah ona isteğini mutlaka verir’ buyurdu.”

İbnu’l-Munzir el-Evsad 1716, Malik 1/108, Buhari 895, Müslim 852/13

Hadislerde ifade edildiği gibi Cuma gününün birçok faziletleri bulunmaktadır. O faziletler içerisinde bir tanesi var ki o en büyük ihtimama layıktır. O da Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

‘Onda öyle bir saat var ki Müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılıp Allah-u Teâlâ’dan bir şey isterse, Allah ona isteğini mutlaka verir’ buyurduğu fazilettir.

Dolayısıyla Müslüman o icabet saatini iyi değerlendirip onu dua ve niyazla geçirmelidir. Faziletinden bahsettiğimiz bu saat, Cuma günü içerisinde pek uzun olmayan bir zaman dilimidir. Alimler duaların kabul olduğu bu saatin Cuma’nın hangi vaktine tevafuk ettiği hususunda iki görüş ileri sürmüşlerdir.

Birincisi: O saat imamın hutbe için minbere oturmasından, Cuma namazının yahut o gün ikindi namazının bitimine kadardır. Bu görüşe gidenlerin delili, Ebu Berde (Radiyallahu Anh)’ın rivayet ettiği şu hadistir:

Ebu Berde (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘O vakit, imamın minbere oturmasından namazı bitirmesine kadar olan vakittir’ buyuruyordu.”

Muslim 853/16

İkincisi: O saat, ikindi namazının vaktiyle güneşin batımı arasındaki zaman dilimidir. Bu görüşe gidenlerin delili ise, Abdullah bin Selam ve Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhum)’un rivayet ettiği şu hadistir:

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘O vakit ikindi namazı ile güneşin batımı arasındaki vakittir’ buyurdu.”

Ebu Davud, İbni Mace 1139

Bu iki hadisten anlaşılması gereken, Cuma günü içerisinde bulunan duaların kabul edildiği saat, imamın hutbe için minbere çıktığı andan, güneşin batımına kadar olan zaman içindedir.

Ramazan’da kadir gecesinin hangi gün olduğu gizlendiği gibi, o saatin Cuma günü içinde kesin hangi saat olduğu gizlenmiştir. Bunda da elbette birçok hikmetler bulunmaktadır. Eğer o icabet saati bilinseydi, insanlar Cuma gününü Allah’a dua ve ibadetle geçirmez, dua ve ibadetlerini Cuma günündeki o icabet saatine saklar sadece o saatte Allah’a dua ederlerdi.