الْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

Soru: Bir kardeşimiz:

Kanser hastalığından ölen kişi şehit olur mu veya şehitlik sevabı alır mı? Bazı kişilere göre iç hastalıktan ölen herkes şehit olur diyorlar?” diye sormuş.

Cevap: Karın hastalığıdan ölen şehittir.

1) Abdullah bin Yesar (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“…Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Karın hastalığından ölen kişi asla kabrinde azab görmeyecektir’ buyurdu.”

Nesei 289, Tirmizi 2/160, İbni Hibban Mevarid 728, Tayalisi 1288, Ahmed 262

2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Şehitler beş kişidir:

1) Taun’dan (Veba’dan) ölen,

2) Karın hastalığından ölen,

3) Suda boğularak ölen,

4) Yıkıntı altında kalarak ölen ve

5) Allah yolunda ölen’ buyurdu…”

Buhari 689, Müslim 1914/164

3) Selman (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Karın hastalığıdan ölmek bir şehadettir’ buyurdu.”

Taberani Mucemu’l-Evsad, Mecmau’z-Zevaid 317

4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), sahabelere:

−‘Sizler kendi aranızda kimi şehit sayıyorsunuz?’ dedi.

Sahabeler:

−Ey Allah’ın Rasulü! Allah yolunda öldürülen kimse şehittir, dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−‘Şüphesiz o zaman ümmetimin şehitleri az olur.’

Sahabeler:

−Onlar kimlerdir ey Allah’ın Rasulü deyince? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yolunda ölen de şehittir. Taun’dan ölen şehittir. Karın hastalıklarından ölen şehittir. Suda boğularak ölen şehittir’ buyurdu.”

Müslim 1915/165, Ahmed 522, İbni Mace 2804 Hâkim 2/159, Beyhaki, Taberani Mucemu’l-Evsad, Mecmau’z-Zevaid 317