بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

İçki İçmenin Günahı!

(1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ey mü’minler! Şarap, kumar, dikili taşlar şans okları, şeytanın işi birer pisliktir! Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz! Şeytan, şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?!

Maide 90, 91

(2) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Bakara Suresinin sonunda bulunan faiz hakkındaki ayetler inince Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mescide çıktı ve bu ayetleri okudu. Peşinden şarabın ticareti yasakladı.”

Müslim 1580/70, Buhari 552, Ebu Davud 3490, Nesei 4679, Darimi 2/255, İbni Mace 3382, İbnu’l-Carud 576, Abdurrezzak 14852, Tayalisi 1402, Ahmed 6/46, 100

(3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Allah içkiyi, onun kazancını haram etti!’ buyurdu.”

Ebu Davud 3485, Ebu Nuaym Hilye 8/337, Darekutni 3/7/21, Beyhaki 11049

(4) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Her sarhoşluk veren içkidir ve her sarhoşluk veren haramdır!’ buyurdu.”

Nesei 5601, 5602

(5) Ebu Amir veya Ebu Malik el-Eşari (Radiyallahu Anhuma) şöyle tahdis etti:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Şüphesiz ümmetimden zina etmeyi, ipek elbiseler giyinmeyi, içki içmeyi, çalgı aletleri çalıp eğlenmeyi helal sayacak topluluklar olacaktır!..’ buyuruyordu.”

Buhari 5650, Hâkim 6754, Tabarani Mucemu’l-Kebir 3417, Beyhaki 3/272, 10/221

(6) Ubade bin Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ümmetimden bazı insanlar içkiyi, kendileri isimlendirdikleri başka bir isimle içerler!’ buyurdu.”

İbni Mace 3385, Ahmed 5/318

(7) İbni Muhayrız (Radiyallahu Anh), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sahabelerinden bir kişiden şöyle tahdis etti:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ümmetimden bir takım insanlar içkiyi isminin dışında bir isimle adlandırarak içeceklerdir!’ buyurdu.”

Nesei 5674

(8) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır!’ buyurdu.”

Ebu Davud 3681, Tirmizi 1927, İbni Mace 3393

(9) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Her içki haramdır. Herhangi bir içkiden ferakın sarhoş ettiği içkinin bir avuç dolusu dahi haramdır!’ buyurdu.”

Ferak: Bu günkü kg hesabıyla 12 kilo 617 grama eşit bir ölçek birimidir.

Davud 3687, Tirmizi 1928, Ahmed 6/71/72, İbni Hibban 5383, Darekutni 4/255

(10) Ebu’d-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Halilim (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana şöyle vasiyette bulundu:

‘İçki içme! Şüphesiz ki içki, her şerrin anahtarıdır!’

İbni Mace 3371, Albânî Sahihu’l-Cami 7211

(11) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim dünyada şarap içer ve ondan tevbe etmezse, o kimse ahirette cennet şarabından mahrum bırakılır!’ buyurdu.”

Buhari 5640, Müslim 2003/77

(12) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Yemenin Ceyşân şehrinden bir adam geldi ve Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e içmekte oldukları, mısırdan yapılan mızr isimli bir içkinin hükmünü sordu.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘O içki sarhoşluk verici midir?’ dedi.

Adam:

−Evet, dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Her sarhoşluk veren haramdır! Dünyada içki içen kimseye Allah Azze ve Celle ahirette; Tinetu’l-Habal’dan içirmeyi taahhüt etti!’ buyurdu.

Sahabeler:

−Ya Rasulallah! Tinetu’l-Habal nedir? dediler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ateş ehlinin terleridir veya usaresidir!’ buyurdu.”

Usare: İrin, ter vb. şeylerdir.

Müslim 2002/72

(13) Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim içki içerse, o kimsenin kırk sabah namazını Allah kabul etmez! Ve o halde ölürse, ateşe girer! Eğer tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul eder. Bundan sonra tekrar içki içerse, o kimsenin kırk sabah Allah namazını kabul etmez! Ve o halde ölürse, ateşe girer! Eğer tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul eder. Bundan sonra tekrar içki içerse, Allah o kimsenin kırk sabah namazını kabul etmez! Ve o halde ölürse, ateşe girer! Eğer tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul eder. Bundan sonra tekrar dördüncü kez içerse, Allah o kimsenin kırk sabah namazını kabul etmez! Eğer tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul etmez ve kıyamet gününde ona Redgati’l Habâl nehrinden içirir! Bu Allah’ın kendi üzerine aldığı bir haktır!’ buyurdu.

Sahabeler:

−Ya Rasulallah! Redgati’l-Habâl nedir? dediler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ateş ehlinin usaresidir!’ buyurdu.”

Usare: İrin, ter vb. şeylerdir.

Tirmizi 1924, Nesei 8/314, Ahmed 2/35, İbni Mace 3377, İbni Hibban 5357, Bezzar Keşf 3936

(14) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Zina eden bir kimse, zina ettiğinde mü’min olduğu halde zina etmez! İçki içen bir kimse, içki içtiğinde mü’min olduğu halde içki içmez! Hırsızlık eden bir kimse, hırsızlık ettiğinde mü’min olduğu halde hırsızlık etmez! Yağma yapan bir kimse, insanlar kendisine yağma yaparken gözlerini kaldırıp baktıklarında mü’min olduğu halde yağma yapmaz!’ buyurdu.”

Nesei 5675

(15) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Devamlı içki içen kimse, puta tapan kimse gibidir!’ buyurdu.”

İbni Mace 3375, Albânî Sahiha 677

(16) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Miraca çıktığı gece Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e şarap ve süt dolu iki büyük bardak getirildi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlara baktı ve sütü aldı.

Bunun üzerine Cebrail (Aleyhisselam) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

‘Seni fıtrata hidayet eden Allah’a hamd olsun. Eğer içkiyi alsaydın ümmetin yoldan çıkacaktı!’ dedi.”

Nesei 5673

(17) Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Herkim içki içer ve sarhoş olmazsa, içkiden bir şey onun içinde veya damarlarında bulunduğu müddetçe o adamın namazı kabul edilmez! Eğer içki üzere ölürse kâfir olarak ölür! Herkim içki içer ve sarhoş olursa, o kimsenin kırk sabah namazı kabul edilmez! Eğer içki üzere ölürse kâfir olarak ölür!”

Nesei 5684

(18) Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim dünyada iken devamlı olarak içki içer olduğu halde ondan tevbe etmeden ölürse, o kimse ahirette içki içemeyecektir!’ buyurdu.”

Nesei 5689

(19) Nu’man bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Buğdaydan içki yapılır, arpadan içki yapılır, hurmadan içki yapılır, kuru üzümden içki yapılır, baldan içki yapılır’ buyurdu.”

Tirmizi 1934, Ebu Davud 3681, İbni Mace 3393, İbni Hibban 5382, Begavi 3010, Ahmed 3/343

(20) Nu’man bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Üzümden içki yapılır, hurmadan içki yapılır, baldan içki yapılır, buğdaydan içki yapılır, arpadan içki yapılır kuru üzümden içki yapılır, mısırdan içki yapılır. Kuşkusuz ben her sarhoşluk veren şeylerden sizi nehyediyorum!’ buyurdu.”

Ebu Davud 3676, Tirmizi 1934, İbni Mace 3379, Ahmed 4/267, 273, İbni Hibban 5398

(21) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e el-Bit’u içkisi hakkında sorulduğunda bu el-Bit’u içkisi balın nebizidir. Yemen ahalisi onu içerdi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sarhoşluk veren her içki haramdır!’ buyurdu.”

Buhari 5647, Müslim 2001/67, Ebu Davud 3682

(22) Said bin Ebu Bürde babası ve dedesinden şöyle tahdis etti:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ebu Musa el-Eşari ve Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anhuma)’yı Yemen’e gönderdiğinde onlara:

‘Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyici olun, nefret ettirici olmayın ve birbirinize uygunluk gösterin birbirinizle ihtilaf etmeyin!’ buyurdu.

Ebu Musa (Radiyallahu Anh):

−Ya Rasulallah! Biz bir arzda olacağız ki orada el-Bit’u denilen baldan yapılma bir içki ve el-Mırz denilen arpadan yapılma bir içki bulunmaktadır bunun hükmü nedir? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sarhoşluk veren her içki haramdır!’ buyurdu.”

Buhari 6089, 6090, Müslim 1733/7

(23) Ebi’l-Havra es-Sa’di dedi ki:

“Ali (Radiyallahu Anh)’ın oğlu Hasan (Radiyallahu Anhuma)’ya deden Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den hangi hadisi ezberledin? dedim.

Hasan (Radiyallahu Anhuma):

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den:

‘Seni şüpheye düşüren şeyi, seni şüpheye düşürmeyen şeye bedel olarak terk et!’ hadisini ezberledim dedi.”

Nesei 5727, Albânî İrva 12, 3074

(24) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“İnsanlar bir takım içecekler ihdas ettiler onların ne olduğunu bilmiyorum! Benim yirmi seneden beri su ve sevîkten başka bir içeceğim yoktur!”

Başka bir rivayette Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Kırk seneden beri su ve sevîkten başka bir içeceğim yoktur!”

Sevîk: Buğday veya arpa unundan yapılan çorba, yani un çorbasıdır.

Nesei 5771

(25) Muhammed bin Sirîn (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abîde: İnsanlar bir takım içecekler ihdas ettiler, onların ne olduğunu bilmiyorum! Benim yirmi seneden beri su, süt ve bal şerbetinden başka bir içeceğim yoktur! dedi.”

Nesei 5772

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ