Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
İstiska Namazı İle İlgili Konular
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْد

İstiska Namazı İle İlgili Konular

(1) Kuraklık Olduğunda İnsanların İmamdan Yağmur Duası İstemeleri

(500) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Bir kimse Cuma günü minberin karşısındaki kapıdan içeriye girdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayakta hutbe okuyordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in karşısında dikilip:

−Ya Rasulallah! Davarlar helak oldu ve yollar kesildi. Allah’a dua et de imdadımıza yetişsin dedi.

Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elini kaldırdı ve:

‘Allahumme Eskına, Allahumme Eskına, Allahumme Eskına’ dedi.

Enes (Radiyallahu Anh) devamla şöyle dedi:

−Allah’a yemin ederim ki, o sırada biz, gökyüzünde ne kalın ne de ince buluttan bir şey görmüyorduk. Bizimle Seli Dağı arasında o zaman hiçbir ev hiçbir konak da yoktu.

Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Derken Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in arkasından kalkan şeklinde bir bulut belirdi. Semanın ortasına ulaşınca yayıldı. Sonra yağmur yağmaya başladı.

Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Allah’a yeminle söylüyorum, biz altı gün güneşin yüzünü göremedik. Sonra öbür Cuma günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yine ayakta hutbe okurken, aynı kapıdan bir kimse girdi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in karşısında dikilip:

−Ya Rasulallah! Mallar helak oldu, yollar da kesildi. Allah’a dua et de bu yağmuru durdursun dedi.

Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ellerini kaldırdı ve:

‘Ey Allah’ım! Etrafımıza, üzerimize değil. Ey Allah’ım! Tepelere, dağlara, kelelere, bayırlara, derelere ve ağaçlıklara yağdır’ buyurdu.

Enes (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Bunun üzerine yağmur kesildi. Namazdan çıktığımızda güneş altında yürüyorduk...”

Buhari 967, Müslim 897/8, Malik 1/191, Ebu Davud 1174, Nesei 1514, İbnu’l-Carud 256, İbni Hibban 992, Beyhaki 3/353, 355, Ahmed 3/104, 187, Albânî İrva 416

(2) Yağmur Duasına Çıkarken Tevazu

(501) İshak bin Abdullah bin el-Kinâne şöyle dedi:

“Emirlerden bir emir yağmur duası namazını Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya sormam için beni ona gönderdi.

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

−Onun bunu bana bizzat kendisinin sormasına mani nedir? dedi.

Sonra da şöyle dedi:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yağmur duası namazına mutevazi, boynu bükük, mahzun bir halde yavaş yavaş yürüyerek çıktı. Bayramda kıldırdığı gibi iki rekât namaz kıldırdı. Bu bayram ve Cuma hutbeleriniz gibi hutbe irad etmedi.”

İbni Mace 1266, Ebu Davud 1165, Nesei 1520, Tirmizi 558, Darekutni 2/68, Hakim 1/326, Beyhaki 3/347, İbni Ebi Şeybe 2/358, Ahmed 1/269, 355, Albânî İrva 665

(3) Yağmur Duası İçin Namazgâha Çıkmak

(502) Abdullah bin Yezid el-Mazinî (Radiyallahu Anh) şöyle tahdis ediyor:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazgâha çıkıp istiska yağmur duası yaptı. Kıbleye döndüğü sırada ridasını tahvil etti.”

Müslim 894/1, Buhari 966, Malik 1/190, Ebu Davud 1167, Nesei 1510, Tirmizi 556, İbni Mace 1267, Darimi 1/360, İbni Huzeyme 1424, İbni Hibban 2866, Ahmed 16435

(4) Yağmur Talebi İçin Yapılacak Dua

(503) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“İnsanlar Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e yağmurun yağmamasından şikâyet ettiler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir minber hazırlanmasını emretti. Onun için namazgâha bir minber kondu. İnsanlara duaya çıkacakları günü de tayin etti.

Aişe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tayin edilen günde sabah güneşin kaşı göründüğü vakit namazgâha çıktı ve minberin üzerine oturdu. Tekbir getirip, Aziz ve Celîl olan Allah’a hamd etti.

Sonra:

‘Siz beldenizin kuraklığından yağmurun ilk yağma vaktinin size gecikmesinden şikayet ettiniz. Allah Azze ve Celle kendisine dua etmenizi emretti ve duanıza icabet edeceğini de vaat etti!’ dedi.

Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dua etti:

‘Elhamdulillahi Rabbi’l Alemîn Errahmanırrahîm Mâliki Yevmiddîn La ilahe İllâllah Yef’alu Ma yurîd Allahumme Entallah La İlahe İlla Ente’l-Ganiyy Ve Nahnu’l-Fukarâ Enzil Aleyne’l-Gayse Vecal Ma Enzelte Lena Kuvveten Ve Belagan İla Hîn.’

Sonra ellerini kaldırdı ellerini öyle kaldırdı ki koltuk altının beyazı gözüktü. Sonra sırtını insanlara döndürdü, elleri kalkık olduğu halde ridasını ters çevirdi. Sonra yüzünü insanlara döndürdü ve minberden inip iki rekât namaz kıldırdı. Allah bir bulut gönderip, gök gürledi, şimşek çaktı sonra Allah’ın izniyle yağmur yağdı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mescidine gelmeden seller aktı. İnsanların sığınaklara koşuştuğunu görünce azı dişleri görününceye kadar güldü ve:

‘Allah’ın her şeye gücü yettiğine, benim de Allah’ın kulu ve Rasulü olduğuma şehâdet ederim’ dedi.”

Ebu Davud 1173, Hakim 1/328, Beyhaki 3/349, İbni Hibban 2860, Albânî İrva 668

(504) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına kuraklık ve kıtlıktan sebebiyle ağlayan kadınlar geldi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Allahumme Eskına Gaysen Mugîsen Merîen Merîan Nâfian Gayre Dârrin Acilen Gayre Âcilin’ dedi.”

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma):

−Bunun üzerine sema üzerlerine tabaklanıverdi. Yani: Sema kat kat bulutlarla kaplandı ve yağmur başladı dedi.”

Ebu Davud 1169, Hâkim 1/327, Beyhaki 3/355

(505) Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yağmur duası ederken:

‘Allahummeskı İbadeke ve Behaimeke Venşur Rahmeteke ve Ehyi Beledeke’l-Meyyite’ derdi.”

Ebu Davud 1176, Malik 1/190

(5) Yağmur Duasında Kıbleye Yönelmek

(506) Abdullah bin Zeyd el-Ensarî (Radiyallahu Anh) şöyle haber verdi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yağmur duası için namazgâha çıktı. Dua yapmak istediğinde kıbleye döndü ve ridasını tahvil etti.”

Müslim 894/3, Buhari 966, Ebu Davud 1161, 1162, Nesei 1504, Tirmizi 556, Darekutni 2/67, İbni Mace 1267, İbni Huzeyme 1406, Begavi 1157, Ahmed 4/39

(6) Yağmur Duası Yapılırken Elleri Kaldırmak

(507) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yağmur duasının dışında dualarından bir şeyde ellerini kaldırmıyordu. O yağmur duasında ellerini koltuk altının beyazı gözükene kadar kaldırır idi.”

Buhari 981, Müslim 895/7, Ebu Davud 1171, Nesei 1747, 1512, Darimi 1/361, Darekutni 2/6869, Begavi 1163, İbni Huzeyme 1412, İbni Hibban 2863, Ahmed 3/181

(7) Yağmur Duası Namazının Kaç Rekât Olduğu

(508) İshak bin Abdullah bin el-Kinâne şöyle dedi:

“Emirlerden bir emir yağmur duası namazını Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya sormam için beni ona gönderdi.

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

−Onun bunu bana bizzat kendisinin sormasına mani nedir? dedi.

Sonra da şöyle dedi:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yağmur duası namazına mutevazi, boynu bükük, mahzun bir halde yavaş yavaş yürüyerek çıktı. Bayramda kıldırdığı gibi iki rekât namaz kıldırdı. Bu bayram ve Cuma hutbeleriniz gibi hutbe irad etmedi.”

İbni Mace 1266, Ebu Davud 1165, Nesei 1520, Tirmizi 558, Darekutni 2/68, Hakim 1/326, Beyhaki 3/347, İbni Ebi Şeybe 2/358, Ahmed 1/269, 355, Albânî İrva 665

(509) Abdullah bin Zeyd şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir gün yağmur duası yapmak için namazgâha çıktı... sonra da iki rekât namaz kıldırdı.”

Müslim 894/4, Buhari 966, Ebu Davud 1161, 1162, Nesei 1504, Tirmizi 556, İbni Mace 1267, İbnu’l-Carud 254, İbni Huzeyme 1406, Darekutni 2/67, Begavi 4/398, Ahmed 4/394, Albânî İrva 664

(8) İstiska Namazı Ezansız ve Kametsizdir

(510) İshak bin Abdullah bin el-Kinâne şöyle dedi:

“Emirlerden bir emir yağmur duası namazını Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya sormam için beni ona gönderdi.

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

−Onun bunu bana bizzat kendisinin sormasına mani nedir? dedi.

Sonra da şöyle dedi:

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yağmur duası namazına mutevazi, boynu bükük, mahzun bir halde yavaş yavaş yürüyerek çıktı. Bayramda kıldırdığı gibi iki rekât namaz kıldırdı. Bu bayram ve Cuma hutbeleriniz gibi hutbe irad etmedi.”

İbni Mace 1266, Ebu Davud 1165, Nesei 1520, Tirmizi 558, Darekutni 2/68, Hakim 1/326, Beyhaki 3/347, İbni Ebi Şeybe 2/358, Ahmed 1/269, 355, Albânî İrva 665

(511) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“...Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) istiska namazını bayram namazlarını kıldırdığı gibi iki rekât olarak kıldırdı. Sizin bu hutbeleriniz gibi hutbe irad etmedi.”

İbni Ebi Şeybe 2/358, Ebu Davud 1165, Nesei 1520, Tirmizi 559, İbni Mace 1266, İbni Huzeyf 1405, Darekutni 2/68, Hâkim 1/326, 327, Beyhaki 3/344, Tabarani Mucemu’l-Kebir 10818, İbni Hibban 2862, Ahmed 1/230, Albânî İrva 665

(512) Harise bin Mudrib şöyle dedi:

“Ebu Musa el-Eşarî (Radiyallahu Anh) ile yağmur duası için namazgâha çıktık. Ebu Musa bize ezan ve kametsiz iki rekât namaz kıldırdı.”

İbni Ebi Şeybe 2/358/2

(9) İstiska Namazında Kıraatin Cehrî Olacağı

(513) Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yağmur duası yapmak için namazgâha çıktı. Dua etmek için kıbleye yöneldi ve ridasını tahvil etti. Sonra iki rekât namaz kıldırdı, onlarda kıraati cehri yaptı.”

Buhari 977, Müslim 894/4, Ebu Davud 1161, Nesei 1509, 1518, Tirmizi 556, Darimi 2/360, 361, İbni Mace 1267, Darekutni 2/67, Beyhaki 3/347, İbni Hibban 2864, İbni Ebi Şeybe 2/358, Albânî İrva 664, Ahmed 4/39

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Bu Sayfa 15766 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net