Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Vitir Namazı İle İlgili Konular
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْد

Vitir Namazı İle İlgili Konular

(1) Vitir Namazının Sünneti Müekket Olduğu

(224) Ebu Busre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Şüphesiz ki Allah size bir namaz ziyade etmiştir. O namaz vitirdir. Onu yatsı namazı ile sabah namazı arasında kılınız!’ buyurdu.

Ravilerden Ebu Temim şöyle dedi:

Ebu Zer (Radiyallahu Anh) mescitte elimi tuttu ve beni Ebu Busre’nin yanına götürdü. Ona Amr’ın dediğini sen Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittin mi dedi.

Ebu Busre:

Ben o hadisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim dedi.”

Ahmed 23912, Ebu Davud 1418, Darimi 1/370, Tirmizi 449, İbni Mace 1168, Darekutni 1/30/2, Hakim 1/306, Beyhaki 2/478, Tabarani Mucemu’l-Kebir 4136, Albânî İrva 423

(225) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Vitir namazı her gün istisnasız ve mutlaka yapılması gerekmez ve o sizin farz namazlarınız gibi de değildir! Fakat Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vitir namazını kıldı ve:

‘Ey Kur’an ehli! Vitir namazını kılınız! Şüphesiz ki Allah vitirdir (tekdir) ve vitri (teki) sever’ buyurdu.”

İbni Mace 1169, Ebu Davud 1416, Tirmizi 450, İbni Huzeyme 1567

(2) Gecenin Her Bölümünde Vitir Kılmanın Caizliği

(226) Mesruk, Aişe (Radiyallahu Anha)’ya Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in vitrini sordu.

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Gecenin her vaktinde, evvelinde, ortasında ve sonunda vitir namazını kılardı. Vefatı dönemlerinde vitir namazını kılışı seher vaktinde son bulmuştur.”

Begavi Şerh 970

(3) Uyumadan Önce Vitir Kılmanın Caizliği

(227) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Halilim (candan dostum) (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana üç şeyi vasiyet etti:

1) Her ayda üç gün oruç tutmak,

2) İki rekât duha namazı kılmak ve

3) Uyumadan önce vitir namazını kılmaktır.”

Müslim 721/85, Buhari 1120, Nesei 1676, 1677, Darimi 2/18, 19, Tayalisi 2392, İbni Huzeyme 1222, 1223, İbni Hibban 2536, Beyhaki 3/47, Ahmed 2/459

(228) Ebud-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Sevgilim (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana üç şeyi vasiyet etti. Yaşadığım müddetçe onları asla terk etmeyeceğim:

1) Her ayda üç gün oruç tutmak,

2) Duha namazı kılmak ve

3) Vitir namazını kılıncaya kadar uyumamamdır.”

Müslim 722/86

(4) Gece Kalkabilen Kişinin Vitri Gecenin Sonuna Tehir Etmesi Daha Faziletlidir

(229) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim gecenin sonunda kalkamayacağından korkarsa, gecenin evvelinde vitri kılsın! Herkim de gecenin sonunda kalkacağından emin ise, vitri gecenin sonunda kılsın! Şüphesiz ki gecenin sonunda kılınan namaz şahitlidir ve o daha faziletlidir!’ buyurdu.”

Müslim 755/162, Begavi Şerh 969, Albânî Sahiha 2610

(5) Vitir Namazının Rekâtları

(230) Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beş rekâtle ve yedi rekâtle vitir namazı kılardı, rekâtlerin arasını ne selamla ne de konuşmayla ayırmazdı.”

Nesei 1713, İbni Mace 1192, Abdurrezzak 4668, Albânî Sahiha 2961

(231) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beş rekâtle vitir namazı kılardı. Teşehhüt için sadece rekâtlerin sonuncusunda otururdu.”

Nesei 1716, Müslim 737/123, Albânî Teravih 84

(232) Ebu Eyyub (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Vitir namazı haktır! Dileyen kimse onu, beş rekât olarak kılsın; dileyen kimse üç rekât olarak kılsın; dileyen kimse de bir rekât olarak kılsın’ buyurmuştur.”

Darekutni 2/22, Ebu Davud 1422, Nesei 1710, 1711, İbni Mace 1190, Albânî Teravih 84

(6) Gecenin Vitrini Gündüzün Vitrine Benzetmemek!

(233) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Vitir namazını üç rekâtlı yapmayın! Vitir namazını beş veya yedi rekâtlı yapınız! Vitir namazını akşam namazına benzetmeyiniz!’ buyurdu.”

İbni Hibban 2429, Darekutni 2/2425, 2627, Hâkim 1/304, Beyhaki 3/31, 32, Albânî Kıyamı Ramazan 30 

(7) Vitir Namazında Okunacak Sureler

(234) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vitir namazının birinci rekâtinde; ‘Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ’ ikinci rekâtinde; ‘Kul Ya Eyyuhe’l-Kafirun’ üçüncü rekâtinde; ‘Kul HuvAllah-u Ahad, Kul Eûzu Birabbi’l-Felak ve Kul Eûzu Birabbi’n-Nas’ı’ okuyordu.”

İbni Hibban 2432, Darekutni 2/35, Hakim 1/3052/520, Beyhaki 3/37, 38, Begavi 973

(235) Ubey bin Ka’b (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üç sure:

‘Sebbihisme Rabbike’l-A’la, Kul Ya Eyyuhe’l-Kafirun, Kul HuvAllah-u Ahad’ ile vitir namazı kılıyordu ve rükûdan önce de kunut yapıyordu. Selam verdikten sonra ise iki kere gizli üçüncüsünde açıktan olarak:

‘Subhâne’l-Meliki’l-Kuddûs’ diyordu.”

Darekutni 2/31

(8) Kunut Duasının Rükûdan Önce Yapılması

(236) Ubey bin Ka’b (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vitir namazı kılıyordu ve rükûdan önce de kunut yapıyordu.”

Darekutni 2/31

(9) Kunut Duası

(237) Hasan bin Ali (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana bazı dualar öğretti, onları vitir namazında, diğer bir lafızda; Vitir namazının kunutunda söylüyorum:

Allahummehdini Fi Men Hedeyte Ve Afini Fi Men Afeyte Ve Tevelleni Fi Men Tevelleyte Ve Barik Li Fima Ağtayte Ve Gıni Şerra Ma Gadayte, İnneke Tagdi Ve La Yugda Aleyke Ve İnnehu La Yezillu Men Valeyte Ve La Yeizzu Men Adeyte, Tebarekte Rabbena Ve Tealeyte La Menca Minke İlla İleyk Sallallahu Ala Muhammed.

Ebu Davud 1425, Nesei 1744, Tirmizi 464, Darimi 1/373, İbni Mace 1178, İbni Mende Tevhid 343, Tayalisi 1179, Ahmed 1718, Albânî Kıyamı Ramazan 31

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Bu Sayfa 15597 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net