Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Teyemmüm İle Alakalı Konular
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْد

Teyemmüm İle Alakalı Konular

(1) Teyemmümün Meşruluğu

(137) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Su bulamamışsanız temiz toprağa teyemmüm edin. Ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün...”

Maide 6

(138) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in seferlerinin bazısında onunla beraber yola çıktık. El-Beydâ veya Zatu’l-Ceyş mevkiine ulaşınca benim gerdanlığım koptu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun aranması için bekledi; insanlar da onunla beraber beklediler. Onların bulunduğu yer bir su başı değildi. İnsanlar Ebu Bekir’e geldiler ve:

−Aişe’nin yaptığını görüyor musun? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i ve insanları su başında değilken, beraberlerinde su da olmadığı halde yollarından men etti dediler. (O sırada) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başını dizimin üzerine koymuş uyuyordu.

Ebu Bekir bana geldi ve:

−Sen, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve insanları yollarından alıkoydun, onlar bir su başında da değiller ve onlarla beraber su da yok dedi.

Aişe şöyle devam etti:

Ebu Bekir beni azarlayıp iyice kınadı. Maşallah söyleyecek hiçbir şeyi bırakmadı eliyle de böğrüme dürtmeğe başladı. Beni hareket etmekten alıkoyan şey, sadece Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in başının dizimin üzerinde oluşu idi. Sabah olunca Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kalktı ve hiç kimsede su yoktu. Bunun üzerine Allah teyemmüm ayetini indirdi. Herkes teyemmüm etti.

Useyd bin Hudayr:

−Ey Ebu Bekrin ehli beyti! Bu sizin ilk bereketiniz değildir! dedi.

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle devam etti:

Üzerine bindiğim deveyi kaldırdığımızda gerdanlığı onun altında bulduk.”

Buhari 428, Müslim 367/108, Ebu Avane 1/302, Nesei 1/163, İbni Hibban 1300

(139) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘...Yer yüzü benim için bir temizlik vasıtası ve mescit kılındı...’ buyurdu.”

Müslim 523/5, Ebu Avane 1/395, Tirmizi 1553, İbni Mace 567, Begavi 3617, Ahmed 2/411

(2) Kişi On Sene Su Bulamasa da Teyemmüm Eder

(140) Ebu Zer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında biraz koyun birikmişti.

Bana:

−‘Ya Eba Zer! Bunları sahraya çıkar’ buyurdu. Ben de onları alıp er-Rebze’ye çıkardım. Orada bana cünüplük isabet etti ve beş, altı gün o halde kaldım. Sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına geldim.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ya Eba Zer!’ dedi. Ben sustum.

Sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tekrar:

−‘Ya Eba Zer! Annen seni kaybetsin’ dedi. Geliş sebebimi ona haber verdim. Siyah bir cariyeye seslendi, o da su ile dolu bir kap getirdi. Sonra beni perdeledi bende bir deveyi sütre edinip yıkandım. Bununla üzerimdeki bir dağı atmış gibi oldum.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Temiz toprak suyu on sene bulamasa da Müslümanın abdestidir! Suyu bulduğun vakit, onu cildine dokundur abdest al. Çünkü abdest almak daha hayırlıdır’ buyurdu”

İbni Hibban 1311, Ebu Davud 332, Nesei 1/171, Tirmizi 124, Darekutni 1/186, 187, Hakim 1/170, Beyhaki 1/220, Tayalisi 484, Abdurrezzak 912, 913, Ahmed 5/155, 180

(3) Cünüp Kimse Su Olmadığında Teyemmüm Ederek Namazlarını Kılar

(141) İmran bin Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber bir seferde idik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanlara namaz kıldırdı. Namazdan yüzünü dönünce baktı ki bir şahıs, bir kenara çekilmiş cemaatla namaz kılmamış.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

−‘Ya fulan! Cemaatle beraber namaz kılmana mani olan şey nedir?’ dedi.

O şahıs:

−Bana cünüplük isabet etti, su da yok! dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Temiz ve pak toprakla teyemmüm et bu sana kifayet eder’ buyurdu.”

İbnu’l-Carud 122, Buhari 437, Müslim 682/312, Nesei 320, Darimi 1/155, İbni Huzeyme 271, İbni Hibban 1302, Tayalisi 837, Begavi el-Mesâbih 365, Ahmed 4/434, 435, Albânî İrva 3615

(4) Su Varken Teyemmümün Caiz Olduğu Yerler

(142) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Bir adam kışın cünüp olmuştu. Başında yara olduğu için ne yapacağını sordu. Adama gusül abdesti emredildi. Bunun üzerine adam gusletti ve bu sebeple öldü. Bu olay Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e anlatıldı.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üç kez tekrar ederek:

‘Onlara ne oldu ki adamı öldürdüler, Allah da onları öldürsün! Allah teyemmümü temizlik sebebi yapmıştır’ buyurdu.”

İbni Huzeyme 273, Ebu Davud 336, İbni Mace 572, İbni Hibban 1314, Darekutni 1/190, 191, Hakim 1/178, Beyhaki 1/226, Begavi 2/120, Tabarani Mucemu’l-Kebir 11472, Ebu Nuaym Hilye 3/317, 318

(143) Amr bin el-Âs’ şöyle dedi:

“Zatusselasil savaşı esnasında çok soğuk bir gecede ihtilam oldum. Gusül abdesti alırsam helak olurum diye kendi aleyhime korktum ve teyemmüm ederek arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Bu durumu Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e anlattılar.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ya Amr! Cünüp olduğun halde arkadaşlarına namaz mı kıldırdın?’ buyurdu.

Kendisine gusül etmeme mani olan sebebi haber verdim ve:

−Ben Allah-u Teâlâ’nın:

“Kendi kendinizi öldürmeyin! Şüphesiz ki Allah size merhamet edicidir.” Nisa Suresi 29. ayetini işittim dedim.

Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) güldü ve bir şey söylemedi.”

Ebu Davud 334, İbni Hibban 1315, Darekutni 1/179, Hakim 1/177, Ahmed 4/203, 204

(5) Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Teyemmümünün Şekli

(144) Ammar bin Yasir (Radiyallahu Anh) Ömer (Radiyallahu Anh)’a şöyle dedi:

“Hatırlamıyor musun? Ben ve sen ikimiz bir seferde idik. Sen namaz kılmadın, ben ise toprakta yuvarlandıktan sonra namaz kılmıştım. Müteakiben bu fiilimi Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e arz ettiğimde, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Sana bu kadarı yeter’ buyurdu sonra iki elini yere vurdu; ellerine üfledi sonra iki eli ile yüzünü ve ellerini meshetti...”

İbnu’l-Carud 125, Buhari 432, Müslim 368/111, Ebu Avane 1/306, Ebu Davud 326, Nesei 1/169, İbni Mace 569, Begavi 308, İbni Huzeyme 266, İbni Hibban 1267, Tayalisi 638, Ahmed 4/265

(145) Ammar bin Yasir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Teyemmüm, yüz ve eller için bir kez yere vurmaktır’ buyurdu.”

İbnu’l-Carud 126, Ebu Davud 327, Tirmizi 144, Darimi 1/156

(6) Selam İçin Teyemmüm Etmenin Meşruluğu

(146) Ebu Cuheym (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Bi’ru Cemel tarafından geliyordu. Kendisine bir şahıs selam verdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oradaki bir duvara yönelip yüzünü ve ellerini mesh ederek teyemmüm edene kadar o şahsın selamını almadı.”

Buhari 431, 432, Müslim 369/114, Ebu Avane 1/307, Ebu Davud 329, Nesei 310, İbni Huzeyme 274, Darekutni 1/176, Beyhaki 1/205, Ahmed 4/169

(7) Teyemmümü Bozan Hususlar

(147) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Toprak suyu on sene bulamasa da Müslümanın abdestidir. Suyu bulduğu vakit, Müslüman Allah’tan korksun ve onu cildine dokundursun abdest alsın! Çünkü o daha hayırlıdır’ buyurdu.”

Bezzar Keşfi’l-Estâr 310, Albânî Cami 3861

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Bu Sayfa 16283 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net