Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Kurban Kesmek İle İlgili Konular
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

Kurban Kesmek İle İlgili Konular

Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Biz o kurbanlık develeri de size Allah’ın alametlerinden yaptık. Onda sizin için bir hayır vardır. Onlar ayakları üzerlere iken Allah’ın adını anın. Artık yanları üzere düşüp can verince onların etlerinden yeyin kanaat edene de; isteyene de yedirin. Allah onları, size boyun eğdirdi ki umulur ki şükredesiniz. Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz! Fakat sizin takvanız Allah’a ulaşır…”

Hac 36, 37

Kurban kesmek, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu hadisi gereği ona güç yetiren her Müslümana vaciptir! Çünkü kurban kesmek değişik bir tarzda Allah’a ibadet etmenin göstergesidir. Allah-u Teâlâ, çok değişik hareket ve fiillerle kendisine ibadet edilmesini istediği gibi, kurban kesmek suretiyle de kendisine ibadet edilmesini istemiştir.

Kesilen kurbanların ne etlerinden ne de kanlarından bir şey Allah’a ulaşmaz! Kurban keserek Allah ve Rasulünün emrine imtisalle oluşan takva Allah’a ulaşır ancak. Bu hususta Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz! Fakat sizin takvanız Allah’a ulaşır...”

Hac 37

Ayette kastedilen takva ise, Allah ve Rasululünün emrine imtisal ederek O’nun hududunu korumak ve kurban nimetinden kendisi istifade ettiği şekilde fakir, dul, yetim gibi kimsesiz ihtiyaç sahiplerini kurban etinden faydalandırmak suretiyle Allah’ı razı etmek halidir.

Kurban Kesmenin Vucubiyeti ve Fazileti

(1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İmkanı olup da kurban kesmeyen kimse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın!”

İbni Mace 3123, Hakim 2/389, Ahmed 2/321, Albânî Cami 6490

Kurban Olması Caiz Olmayan Hayvanlar

(2) Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) aramızda ayağa kalktı ve parmaklarıyla işaret ederek benim parmaklarım ve parmak uçlarım, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in parmaklarından ve parmak uçlarından daha kısadır.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Dört şey kurban olmaz!

1) Körlüğü iyice belli kör hayvan,

2) Hastalığı iyice belli hasta hayvan,

3) Topallığı iyice belli topal hayvan ve

4) İliği gidecek kadar kemiği kırılmış hayvan.”

Ravi Ubeyd, Bera bin Azib (Radiyallahu Anh)’a:

−Ben dişteki noksanlığı kerih görüyorum! dedim.

Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Sen kerih gördüğünü bırak kurban etme! Ancak kendi kerih gördüğün şeyi de başkalarına haram etme!”

Ebu Davud 2802, Nesei 4381, Tirmizi 1497, İbni Mace 3144, İbnu’l-Carud 907, Begavi 1123, Tayalisi 740, Malik 2/482, Ahmed 18535, Albânî İrva 1148

Kurban Olacak Hayvanların Yaşları

(3) Asım bin Kuleyb babasından rivayet ederek şöyle dedi:

Biz, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabından Beni Süleym’e kabilesine mensup Mucâşi denilen bir adamla beraber bulunuyor idik.

O bize şöyle tahdis etti:

Koyun çok az bulunuyordu, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir münadiye emretti de o münadi:

Şüphesiz ki Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor diye nida etti:

−“El-Cezea, Es-Seniyyenin kifayet ettiği şeye kifayet eder.”

Ebu Davud 2799, Nesei 4395, İbni Mace 3140, Beyhaki 9/270, Albânî İrva 1146

Not: Kurban olacak hayvanların yaşları, yukarıdaki hadiste iki ifadeyle gelmiştir:

1) Es-Seniyye

2) El-Cezea

Es-Seniyye: Deveden beş yaşını bitirmiş altı yaşına girmiş devedir.

Sığırdan üç yaşını bitirmiş dört yaşına girmiş sığırdır.

Koyundan iki yaşını bitirmiş üç yaşına girmiş koyundur.

El-Cezea: Deveden dört yaşını bitirmiş ve beş yaşına girmiş devedir.

Sığırdan iki yaşından üç yaşına kadar sığırdır.

Koyundan yaşını bitirmiş yahut bitirmek üzere olan koyundur.

Keçiden bir yaşını bitirmiş iki yaşına girmiş keçidir.

Sonuç: Deve kurban edecek kimseler beş yaşına girmiş bir deveyi kurban edebilirler.

Sığır kurban edecek kimseler üç yaşına girmiş bir sığırı kurban edebilirler.

Koyun kurban edecek kimseler, yaşına girmiş veya yaşına yaklaşmış bir koyunu kurban edebilirler.

Keçi kurban edecek kimseler, iki yaşına girmiş bir keçiyi kurban edebilirler.

Kurban Keserken Allah’ın İsmini Anıp Tekbir Getirmek

(4) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber Kurban Bayramına şahid oldum. Hutbesini bitirince minberden indi. Ona bir koç getirildi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu:

‘Bismillahi Vallahu Ekber Haza Anni ve Ammen Lem Yudahhi Min Ümmeti’ dedi ve kendi eliyle kesti.”

Duanın Manası: “Allah’ın adıyla Allah en büyüktür. Bu benim ve ümmetimden kurban kesemeyenlerin namına kurbandır.”

Ebu Davud 2810, Tirmizi 1521, Ahmed 14901

(5) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) iki tane alaca koç kurban etti. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i ayağı kurbanlarının yan taraflarına basılı Allah’ın ismini anıp tekbir getirerek onları kendi eliyle keserken gördüm.”

Buhari 5627, Müslim 1966/17, Ebu Davud 2794, Nesei 4399, Tirmizi 1494, İbni Mace 3120, Begavi 1119, İbni Hibban 5900, Ahmed 3/99, Albânî İrva 1137

Not: Kurban keserken, bıçağı hayvanın boğazına çalmadan önce Allah’ın adını anarak “Bismillahi Vallahu Ekber” ya da “Bismillahi Vallahu Ekber Allahumme Tegabbel Minnî” demek vaciptir! Allah-u Teâlâ Kitabında üzerine kendi ismi anılmadan kesilen hayvanların yenmesini yasaklamakta ve şöyle buyurmaktadır:

“Kesilirken üzerine Allah’ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyiniz! Çünkü onu yemek fasıklıktır...”

Enam 121

Kurban Keserken Hayvana Eziyet Vermemek!

(6) Şeddad bin Evs (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den iki şey ezberledim.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Allah her şeye karşı iyi muameleyi yazmıştır. Bu sebeple öldürdüğünüz zaman güzellikle öldürün! Keseceğiniz vakit güzel kesin! Her hangi biriniz hayvan keseceği vakit bıçağını bilesin ve güzel keserek kestiği hayvanı rahatlatsın!”

Müslim 1955/57, Ebu Davud 2815, Nesei 4417, Tirmizi 1409, İbni Mace 3170, İbnu’l-Carud 839, İbni Hibban 5883, Begavi 2873, Ahmed 4/123, 124, Albânî İrva 2231

(7) Abdullah bin Abbas (Radiyallahu Anhuma şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), ayağını koyunun üzerine koymuş, koyunda kendisine gözünün ucuyla bakarken onu kesmek için bıçağını bileyen birine uğradı ve şöyle buyurdu:

“Bundan önce bıçağını bileyemez miydin! Yoksa koyunu iki defa mı öldürmek istiyorsun?!”

Başka bir rivayette Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Onu defalarca mı öldürmek istiyorsun? Keşke onu yatırmadan önce bıçağını bileseydin!

Tergib ve Terhib 2/540, Taberani Mucemu’l-Kebir, Taberani Mucemu’l-Evsad, Hakim

(8) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir insan bir serçeyi veya ondan daha büyüğünü haksız olarak öldürürse, Allah Azze ve Celle muhakkak ki onun hesabını sorar.

−Ya Rasulallah! Onun hakkı nedir? denilince.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Kesip onu yemesidir, yoksa başını kesip atması değildir!”

Tergib ve Terhib 2/541, Nesei, Hakim

Not: Kurbanı keserken önce bıçak iyice bilenmeli sonra hayvanın boğazı kıbleye gelecek şekilde sol yanı üzere yatırılmalı, bıçağı boğazın üst kısmına çalmalıdır. Gerekirse sol ön ayağı ile arka ayakları bir araya getirilerek bağlanmalı ve sağ ayağı serbest bırakılarak çırpınması ve kanın iyice boşalması sağlanmalıdır. Hiç kurban kesmemiş kimse iyice öğreninceye kadar kurban kesmeye kalkışarak hayvana eziyet vermemeli ve işi ehline vermelidir.

Kurbanı Kesme Ondan Yeme ve Tasadduk Etmek

(9) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sonra kurban kesme yerine gitti. Kurban edilmek üzere hazırlanmış yüz deveden altmış üç tanesini kendi eliyle kesti. Sonra bıçağı Ali (Radiyallahu Anh)’a verdi. O da geri kalan develeri (yani otuz yedi tanesini) kesti. Ali (Radiyallahu Anh)’a kendi kurbanında ortak etmişti. Sonra her bir deveden bir parça et alınıp pişirilmesini emretti. Onlar bir tencereye konuldu ve pişirildi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Ali (Radiyallahu Anh) onların etlerinden yediler ve suyundan içtiler. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) devesine binerek Mekke’ye geldi ve Beyti ifada tavafı yaptı...”

Müslim 1218/147, Ebu Davud 1905, Nesei 2711, İbnu’l-Carud 465, 469, İbni Mace 3074, İbni Hibban 3944, Beyhaki 8827, Ahmed 14447, Albânî 1017

(10) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Biz Mina’da kurbanlık develerimizin etlerinden üç günden fazla yemezdik! Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize ruhsat verdi ve şöyle buyurdu:

“Kurban etlerinizi yiyiniz ve azık yapınız.”

Biz de ondan yedik ve azık yaptık.

Buhari 1628, Müslim 1972/29

(11) Ali bin Ebi Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kurbanlıklarına nezaret etmemi, etlerini, derilerini ve çullarını tasadduk etmemi; kasaba bunlardan bir şeyi ücret olarak vermememi bana emretti! ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Biz ona kesim ücretini kendi yanımızdan veririz!”

Müslim 1317/348, Buhari 1625, Ebu Davud 1769, İbnu’l-Carud 483, Albânî İrva 1161

(12) Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kurban derisini satan kimsenin kurbanı yoktur!”

Tergib ve Terhib 2/538, Hakim

Kurbana Birden Çok Kişilerin Ortak Olması

(13) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Biz Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber hac niyetiyle telbiye getirerek yola çıktık. Nihayet Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizden her yedi kişinin ortaklaşa bir deve yahut sığır kurban etmemizi emretti.”

Müslim 1318/351, Ahmed 3/291, 293, Albânî İrva 4/253

(14) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile bir seferde beraber idik. O esnada kurban bayramı girdi. Biz sığırda yedi, devede on kişi ortak olduk.”

Nesei 4404, Tirmizi 905, İbni Mace 3131

Kurbanın Karnından Çıkan Cenin Yenebilir!

(15) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e kesilen hayvanın karnında bulunan yavruyu sordum?

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Dilersenin onu yiyiniz.”

Müsedded’in rivayetinde dedik ki:

−Ya Rasulallah! Biz deve kesiyoruz, sığır ve koyun kesiyoruz, onun karnında küçük yavru buluyoruz onu atalım mı, yoksa yiyelim mi?

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“İsterseniz yiyebilirsiniz. Onun kesilmesi annesinin kesilmesinden ibarettir.”

Ebu Davud 2827, Tirmizi 1376, İbni Mace 3199, İbni Hibban 5889, İbnu’l-Carud 900, Darimi 2/84, Begavi 2789, Tabarani Mucemu’l-Kebir 3631, Abdurrezzak 8642, Ahmed 3/39

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Kategori:   Önemli Bilgiler

Bu Sayfa 26141 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net