Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Ü Harfi İle Başlayan Hadisler
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

Ü Harfi İle Başlayan Hadisler

Ümmetim için yegâne korkum dalaleti teşvik edecek adamlarıdır. Ümmetimden bir cemaat, Allah’ın emri gelinceye kadar batılı galebe çalarak hak üzere devam edecek ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Tirmizi 2330, Ebu Davud 4252, Müslim 2889, İbni Mace 3952

Ümmetimden bir taife kıyamete kadar hak üzerinde mukatale edecek muzaffer olmakla devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri ona. Gel, bize namaz kıldır, der. Bunun üzerine İsa. Hayır, Allah’ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz, der. Müslim 156

Üç alameti vardır münafığın. Tirmizi 2766

Üç Cumayı terk edenin kalbi mühürlenir. Nesei 1369

Üç çocuğu buluğa ermeden ölen ve buna sabreden mümin cennete girer. Nesei 1873

Üç defa izin istenir, verilmezse geri dönülür. Buhari Buyu 34/9, Müslim Adab 36, Muvatta 4/352

Üç defa yalan söylemiştir İbrahim (Aleyhisselam). Buhari Enbiya 8, Nikah 12, Müslim Fedail 2371, Ebu Davud Talak 16, 2212, Tirmizi 3376, Müsned 403/2

Üç dua makbuldür. Tirmizi 3671

Üç grup cennete giremez, ana ve babaya asi olan, içki müptelası olan ve verdiğini başa kakan. Nesei 2552

Üç gün oruç, her aydan. Ebu Davud 2450, Nesei 2370, Tirmizi 742, Müslim 1160

Üç gün üç geceden fazla dargın durulmaz. Müslim 2560

Üç hal kimde olmazsa Allah affeder, Şirk koşmadan öleni, sihirle uğraşmayanı, Müslüman kardeşine kin tutmayanı. Tergib ve Terhip 6/52, Taberani Kebir ve Evsad

Üç haslet olmadıkça âlim olamazsın, senden üstte olana karşı haddi aşamazsın, senden altta olanı küçümsemezsin ve ilmine karşılık dünyalık alamazsın. Darimi 298

Üç kırk gün geçince bir melek gelir. Müslim 2643, İbni Mace 76, Ebu Davud 4708

Üç kimseden kalem kaldırılmıştır uyuyan kimseden uyanıncaya kadar, aklını yitirmeden, buluğ çağına ermemiş çocuktan. Ebu Davud 4398, İbni Mace 2041, 2044

Üç kişi bir ok sebebi ile cennete girer, yapan, öğreten kullanan. Ebu Davud 2513, Müslim 1919, Nesei 3068, Tirmizi 1687

Üç kişi gizli konuşsa dördüncüsü O’dur. Mücadele 7

Üç kişi hayvana binebilir. Tirmizi 2924

Üç kişi yola çıkınca birini imam seçsin. Ebu Davud 2608

Üç kişiye vekil tayin edildim her inatçı zorbaya, şirk koşana ve tasvircilere diyecektir cehennemden çıkan bir boyun. Tirmizi 2700

Üç kişiyi Allah bağışlamaz. Nesei 4440

Üç kişiyle Allah konuşmaz. Nesei 2565

Üç mescid dışında sefer düzenlenip gidilmez Mescidi Aksa, Kâbe ve Mescidi Nebevi. Müslim 1397, Ebu Davud 2033, Buhari 3/1130, Nesei 689, 1430, İbni Mace 1409

Üç mil mesafeye çıktımı farzları iki rekât kılardı. Ebu Davud 1201, Müsned 3/129, Müslim

Üç solukta suyu içiniz. Müslim 2028

Üç şey cenazeyle gider, ailesi, malı ve ameli, ameli kalır gerisi gelir. Tirmizi 2485

Üç şey diledim ikisini verdi birini vermedi. Tirmizi 2266, Müslim 2889, Ebu Davud 4252, İbni Mace 3951

Üç şey ikram edildiğinde geri çevrilmez yastık, koku ve süt. Tirmizi 2941

Üç şey imanın esasındandır. Ebu Davud 2532

Üç şey kıyamet alametlerindendir, ilmin küçüklerin yanında aranması. Kitabul Zühd ver-rekaik 61

Üç şey tavsiye etti, yatmadan önce vitri kılmayı, her aydan üçgün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk kılmayı. Nesei 1677

Üç şey vardır ki mümin kalbi bunda hainlik yapmaz. Darimi 234, İbni Mace mukaddime 18, menasik 76

Üç şey var ki bunları kim söylerse yalan olur. Tirmizi 3262, 3494

Üç şey var ki kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır. İbni Mace 4033, Nesei 4954

Üç şey var ki ümmetim bunları terk etti, namazda elleri kaldırma, Fatiha’dan sonra ve önce biraz sukut, secdeye vardığında ve kalktığında tekbir alma. Nesei 883

Üç şey verildi bana miraçta. Tirmizi 3492, Necm 16

Üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin son iki ayeti, ümmetinde Allah’a şirk koşmayanların büyük günahlarına mağfiret olunmuştur. Müslim 173

Üç şeyden amel defteri kapanmaz. Ebu Davud 2880, Nesei 3681, Müslim 1631

Üç şeyden Müslümanın kanı helal olur. Tirmizi 2247

Üç şeyi size yasaklamıştım artık yapabilirsiniz. Kabri ziyaret, kurban etlerini üç günden fazla saklamayı, artık bütün kaplardan şerbet yapabilirsiniz. Nesei 5618

Üç şeyin ciddisi ciddi, şakası da ciddidir, nikah, talak ve ric’a. Ebu Davud Talak 9, Tirmizi Talak 9, İbni Mace Mukaddime 7, Talak 13

Üç talakla boşamanın hükmü. Buhari 12/5421, 5433, Müslim 1433, 1472, 1480

Üç yüz kişi denizin dışarıya attığı büyük balığı 18 gün yedik. Tirmizi 2593

Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Tirmizi 2778, İbni Mace 3991, 3994

Ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Onların fitne bakımından en büyükleri dini reyleri ile kıyas eden, Allah’ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir. İbni Mace Fiten 17

Ümmetimden bir taife kıyamete kadar bulunacak. Müslim 1920, Buhari 16/7194, 7195, Ebu Davud 2484, Tirmizi 2287

Ümmetimden hata ve unutma neticesinde mesuliyet kaldırılmıştır. Ebu Davud Hadler 17, Tirmizi 1446, İbni Mace Talak 15

Ümmetimden öyle kimseler gelir ki bunlar zinayı, içkiyi, ipeği ve çalgıyı helal sayacaklar. Buhari 12/5649

Ümmetime zor gelmese her namazdan önce misvaklamayı emrederdim. Nesei 7, Müslim 42, Ebu Davud 46, 47, Tirmizi 22, İbni Mace 287

Ümmetimin âlimleri, israiloğullarında ki Nebiler gibidir. MEVZU Aliyu’l-Kari

Ümmetimin arasında Muhammed bin İdris denilen bir adam gelecektir. O Ümmetim için iblisten daha zararlıdır. Ümmetim arasında Ebu Hanife denilen bir kişi gelecek o da ümmetimin ışığıdır. MEVZU Tenzihu’ş-Şeria 2/30, Tarihu’l-Bağdat 5/309

Ümmetimin arasını açmak isteyenin boynunu vurun. Nesei 4010

Ümmetimin cimrileri terzileridir. MEVZU Aliyu’l-Kari 51

Ümmetimin erkeklerine altın ve ipek haramdır. Nesei 5112

Ümmetimin fitnesi maldadır. Tirmizi 2439

Ümmetimin hayırlısı benim içinde bulunduğum asır, sonra onu takip eden, sonra onları takip edenlerdir. Ebu Davud 4657, Müslim 2535, Tirmizi 2320, Nesei 3840, Buhari Şehadet 9

Ümmetimin ihtilafı rahmettir. MEVZU İbni Hazm el-İhkamu Fi Usulu’l-Ahkam 5/64, Albani Silsiletu’l-Ehadisi’z-Zaife 58, 61, İbni Abdilberr Camiu’l-Beyani’l-İlim 2/89, Camiu’s-Sağir

Ümmetimin kibirli kibirli yürüdüğü ve ona kral zedeler, İran ve Rum çocukları hizmet ettiği zaman, kötüleri, iyilerin başına musallat edilecektir. Tirmizi 2363

Ümmetimin yanılarak, unutarak ve baskı altında kalarak işlediklerini bağışlamıştır. İbni Mace 2044

Ümmetimin yaşı 60 ila 70 arası olacak. Tirmizi. 2433, 3782

Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’nın fazileti. Müslim 2452

Ümmüyüm ben, güneşe bakar namaz kılarım, hilale bakar oruç tutarım. Buhari Savm 13, Müslim Siyam 15, Ebu Davud Savm 4, Nesei Siyam 7

Üstlerinde olan Rablerinden korkarlar. Nahl 50

Üşenerek namaz kılanın hükmü. Nisa 142, 162, Tevbe 54

Üvey kız ve baldızla evlenmek haram kılınmıştır. Müslim 1449, Müslim 247

Üveys el Karani’nin fazileti. Müslim 2542

Üzerinde mühür bulunmayan mektup okunmaz. Ebu Davud 4214, Buhari Libas 7/202, Tirmizi 2860, Nesei 5199, Müslim Libas 54, 65, İbni Mace 3641

Üzerine Allah isminin zikredilmeği şeyden yemeyin. Çünkü o bir fısktır. Enam 121

Üzerine besmele çekileni yeyin. Ebu Davud 2817

Yahudi erkek ile bir yahudi kadın recm etti. Tirmizi 1462, Ebu Davud 4455, Müslim Hudud 14, 20, 22, 23

Kategori:   Hadis Fihristi

Bu Sayfa 5198 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net