Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Salihlerin Kabri Yanında İbadete Dikkat!!!
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

Salihlerin Kabri Yanında İbadet Edenleri Sakındırmak

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Ümmü Habibe ile Ümmü Seleme, Habeşistan’da gördükleri içinde resimler bulunan bir kiliseden bahsettiler. Bu kiliseyi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e de anlattılar.

Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Onlar içlerindeki salih bir kimsenin vefat ettiğinde, kabri üzerine bir (türbe dikip) mescid yaparlar. İçine de o şekilleri resmederler. İşte onlar, kıyamet gününde Allah katında halkın en şerlileridirler’ buyurdu.”

Buhari 527

Bu hadis bize kabirlerin üzerine türbe yapmanın, bu şekilde oraları mescid edinmenin bizi Allah’ın yanında yaratılmışların en şerlisi haline dönüştürdüğünü bildirmektedir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kabrinin bayram yeri edinilmesini yasaklayıp şöyle buyurmuştur:

“Evlerinizi kabirler, kabrimi de bayram yeri yapmayın! Nerede olursanız oradan bana salât-u selam getirin. Çünkü selamınız bana ulaştırılır.”

Ebu Davud 2042, Albani Sahihu’l-Cami 7226

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendi kabrine veya başkalarının kabrine ziyaret amacıyla yolculuk yapılmasını yasaklamıştır. Çünkü her hangi bir kabri ziyaret amacıyla yolculuk yapmak, o kabri bayram yeri edinmektir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şu üç mescidin gayrına yükler bağlanıp yolculuk yapılmaz:

1) Benim bu mescidim,

2) Mescidi Haram ve

3) Mescidi Aksadır.”

Buhari 1130, Müslim 1397/511

Kabirlerde Namaz Kılmayı ve İbadet Yapmayı Yasaklayan Hadisler

1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ey Allah’ım! Kabrimi tapılan bir put yapma...’ buyurdu.”

Malik 1/172-85, Abdurrezzak 15916, Ahmed 2/246

2) Ali bin Hüseyin (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabrinin bulunduğu evin yanındaki gediğe gelen bir adam gördü. Adam o gediğe giriyor ve orada dua ediyordu.

Ali bin Hüseyin (Radiyallahu Anhuma) adamı bu fiilden yasakladı da:

−Babam ve dedem tariki ile işittiğim bir hadisi sana nakledeyim dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kabrimi bayram yeri edinmeyin...’ buyurdu.”

Ebu Yağla 469, Ebu Davud 2042, Ahmed 2/246

3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Evlerinizi kabirler, kabrimi de bayram yeri edinmeyiniz. Her nerede olursanız, oradan bana selam gönderiniz; sizin selamınız bana ulaştırılır’ buyurdu.”

Ebu Davud 2042, Ahmed 2/367

4) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kalkamayıp vefatıyla neticelenen hastalığında şöyle buyurmuştur:

‘Allah, Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin! Onlar nebilerinin kabirlerini mescid edinmişlerdir.’

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu sakındırması olmasaydı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabri açıkta olurdu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kabrinin mescid edinilmesinden korkmuş ve ondan ümmetini sakındırmıştır.”

Buhari 4441

5) Zeyd bin Eslem (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ey Allah’ım! Kabrimi kendisine namaz kılınan bir put yapma! Nebilerinin kabirlerini mescidler edinen kavme Allah’ın gazabı şiddetlenir’ buyurdu.”

İbni Ebi Şeybe 2/269

6) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e Habeşistan beldesinde gördüğü bir kiliseyi zikretti. O kiliseye Mariye deniliyordu. Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) o kilisede gördüğü resimleri anlattı.

Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Onlar öyle bir toplum ki; içlerinde salih bir kul veya salih bir kimse öldüğünde onun kabri üzere mescid inşa ederler. O resimleri de oraya yaparlar. İşte onlar Allah-u Teâlâ katında mahlûkatın en şerlileridir’ buyurdu.”

Buhari 427, Müslim 528/16, İbni Ebi Şeybe 3/225, Nesei 702, Ahmed 6/51

7) Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle diyor:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘İnsanların en şerlileri kendileri hayatta iken kıyamet üzerlerine kopan ve kabirleri mescidler edinen kimselerdir’ buyuruyordu.”

İbni Hibban el-İhsan 2325, İbni Huzeyme 789, Tabarani 10413, Bezzar 3420, Ahmed 1/405, 435

8) Cündeb bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Vefatından beş gün önce Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘Sizden önceki kimseler nebilerinin ve salihlerinin kabirlerini mescid ediniyorlardı. Ben size bunu kesin olarak yasaklıyorum’ buyuruyordu.”

Müslim 532/23, Ebu Avane 1/401, Tabarani Mucemu’l-Kebir 1686, İbni Sa’d 2/240

9) Ebu Mersed el-Ganevi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kabirlerin üzerine oturmayınız ve onlara doğru namaz kılmayınız’ buyurdu.”

Müslim 972/97-98, Ebu Davud 3229, Nesei 759, Tirmizi 1050, Beyhaki 4/79, Ahmed 4/135

Not: Kişi kabir ziyaretini, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dediği gibi ahreti veya ölümü hatırlamak için yapmalıdır.

Bureyde (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ben kabirleri ziyaretten sizi yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler sizlere ahireti hatırlatır. Kim kabir ziyareti yapmak istiyorsa yapsın, ancak batıl bir söz söylemesin’ buyurdu.”

Müslim 977/106, Ebu Davud 3235, Nesei 2031, 2032, 4441, 5667, 5668, 5669, Beyhaki 4/77, Ahmed 5/3, 50, 355, 356, 361

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Bu Sayfa 15189 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net