Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Vitir namazını üç rekâtlı yapmayın...
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

الْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

Soru: Bir kardeşimiz:

“Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Vitir namazını üç rekâtlı yapmayın. Vitir namazını beş veya yedi rekâtlı yapınız. Vitir namazını akşam namazına benzetmeyiniz’ buyurdu.”

İbni Hibban: 2429, Darekutni: 2/2425, 2627, Hâkim: 1/304, Beyhaki: 3/3132, Albânî Kıyamı Ramazan: 30

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hadiste vitir namazı üç rekâtlı kılmayı yasaklıyor. Ama Hanefi mezhebinde vitir namazı üç rekâtlı olarak kılınıyor? Başka bir hadiste ise şöyledir:

Ebu Eyyub (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Vitir namazı haktır. Dileyen kimse onu, beş rekât olarak kılsın; dileyen kimse üç rekât olarak kılsın; dileyen kimse de bir rekât olarak kılsın’ buyurdu.”

Darekutni: 2/22, Ebu Davud: 1422, Nesei: 1710, 1711 İbni Mace: 1190 Albânî Teravih: 84

Bu hadiste ise Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beş, üç ve bir rekâtlı vitir namazı kılmaya izin veriliyor bu iki hadisi açıklar mısınız?”

Cevap: Hadislerde, vitir namazının yedi, beş, üç ve bir rekât olarak kılınabileceği açıklanmaktadır. Hadislere baktığımız zaman vitir namazının adedi yedi rekâttan fazla gelmemiştir. Hadislerde zikredilen vitir namazının bu adetlerinden her hangi biriyle vitir namazı kılınabilir.

Yani kişi vitir namazını dilerse yedi rekât, beş rekât, üç rekât ve bir rekât olarak kılabilir, bu kendisine caizdir. Bir rekâttan fazla adetteki vitir namazlarını kılarken, onu kılan kimse en son rekâta kadar teşehhüt için ka’deye oturmamalıdır.

Çünkü yukarıdaki hadislere dikkat edildiğinde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yedi rekâtlı vitirde ve beş rekâtlı vitirde selam vererek namazdan çıkacağı ka’deye kadar hiç teşehhüt için oturmamıştır.

Üç rekâtlı vitirde de yine son üçüncü rekâta kadar teşehhüt için ka’deye oturulmaması ve üçüncü rekâtın sonunda teşehhüt için ka’deye oturulması ve selamla namazdan çıkılması gerekir.

Üç rekâtlı vitir namazı kılınırken, önce iki rekât kılınıp teşehhüt için ka’deye oturmak sonra selam vermeden üçüncü rekâta kalkmak ve sonra üçüncü rekâtın sonunda tekrar teşehhüt için ka’deye oturmak sonra selamla namazdan çıkmak şeklinde günümüzde insanların uyguladığı amel doğru değildir.

Çünkü üç rekâtlı vitir namazını bu şekilde kılmak, onu akşam namazına benzetmektir. Bu tarz kılışı, gecenin vitrini gündüzün vitrine benzetmeyi, rivayet ettiğimiz hadis yasaklamaktadır.

Bu hususta Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demektedir:

“Beş rekâtlı ve üç rekâtlı vitir namazını selam vermeksizin her iki rekâtta teşehhüt için ka’deye oturarak kılınma şeklini Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)den onun sabit fiili olarak bulamadık.

Asıl olan bunun caiz olmasıdır. Ancak Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in üç rekâtlı vitir kılmayı yasaklayıp bu yasağı da akşamın farzına benzeme sebebine bağlaması, vitiri üç rekât kılacak kimseler için bu benzeşmeden çıkmasını gerektirmektedir.

Üç rekâtlı vitiri, akşamın farzına benzemekten şu iki şekil çıkartır:

Birincisi: Kişi önce iki rekât kılar ikinci rekâtın sonunda teşehhüt için ka’deye oturur, selam verir, namazdan çıkar. Sonra kalkar bir rekât daha kılar sonunda teşehhüt için ka’deye oturur sonra selam verir ve bu şekilde üç rekât kılmış olur ki bu, en kuvvetli ve en faziletli olandır.

İkincisi: Kişi üç rekâtın üçünü de kılar son rekâta kadar teşehhüt için ka’deye oturmaz sadece selamla namazdan çıktığı ka’deye otur ve bu şekilde namazını tamamlar...”

Bu Sayfa 3811 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net