Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Dinle Amel Etmek
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

Dinle Amel Etmek

Bu Din İle Nasıl Amel Edilir.

Bu Dinin Kemali.

Bozulmanın Sebebi.

Büyük Günahlar.

Yasaklanan Bazı Fiiller, Tevhit ve Kemaline Ters Düşen Meseleler.

Bazı Sapık Fırkalar.

Bu Dinle Amel Etmenin Fazileti

Allah şeriatını indirmede çok büyük hikmet sahibidir. Bu sebeple indirdiği şeriatında kullarına güç yetiremeyeceği şeyleri yüklememiştir. Kullarına şeri hükümleri farz kılarken meşakkat olmasın diye derece derece farz kılmıştı. Kuşkusuz O, kullarına çok merhametlidir.

Namaz, hicretten bir sene önce İsra gecesinde farz kılındı.

Hicretin birinci senesinde, ezan, savaş teşri edildi. Aynı zamanda velime ve mehir gibi bazı nikâh hükümleri de teşri edildi.

Velime: Zifaftan üç gün sonra verilen düğün yemeğidir.

Mehir: Erkeğin hanımını kendisine helal etmek için ödedi bedeldir. Mehri kadın beliler.

Hicretin ikinci senesinde, oruç, bayram namazları, kurban kesmek, Zekât vermek şeriat kılındı. Kıble, Kâbe tarafına çevrildi ve savaşan mücahidler için ganimetler helal kılındı.

Hicretin dördüncü senesinde, seferde ve korku anında namazın kısaltılması şeriat kılındı. Zina cezası indi. Aynı sene içinde Allah, teyemmümün hükmünü, iftira atma cezasını indirdi ve haccı farz etti.

Hicretin altıncı senesinde, sulh ve ihsarın hükümlerini indirdi. Bu sene içinde Allah içki, kumar ve fal oklarını haram kıldı.

İhsar: Sulh barış antlaşması kastedilmektedir. İhsar: Hac veya umre için niyetlenip yala çıkan kimseyi düşman yahut hastalık gibi bir şey engellerse bu engellemeye ihsar denmektedir. İhsar için Bakara: 196. ayete bakmakta yarar vardır.

Hicretin yedinci senesinde, ehli eşekler haram kılındı. Sulama ve ziraat hükümleri şeriat yapıldı.

Hicretin sekizinci senesinde, hırsızlık cezası şeriat kılındı.

Hicretin dokuzuncu senesinde, lanetleşme hükmü bildirildi, kâfirlerin Mekke’ye girişi haram kılındı.

Hicretin onuncu senesinde, faiz haram kılındı.

Âlimlerin sultanı El-İz bin Abdusselam şöyle diyor:

“Şeriatın tamamı maslahattır. O, ya bir fesadı yok eder veya bir maslahat getirir.”

Şeriat gerçekte, kalbin ıslah edilmesine önem verir. Dolayısıyla bu ibadetleri yerine getiren kimseye, ibadetlerin reddedileni kalbi için salah olmaktan çıkar ve onlarla kastedilen fayda da ortadan kalkmış olur.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in buyurduğu gibi:

“Dikkat, bedende öyle bir et parçası vardır ki, o salih olduğu vakit, bütün beden salih olur. O fasit olduğu vakit bütün beden fasit olur. Dikkat o kalptir!”

Buhari 206

Bu Dinle Nasıl Amel Edilir

İlk aslın ilim olduğunu öğrendin, dolayısıyla bu ilimle amel etmen gerekmektedir, çünkü:

1) Kelime-i Şahadeti söylediğin vakit İslam’a girersin.

2) Bu giriş amelî ve itikadî olarak İslam’ın beş rüknünü yerine getirdiğin vakit gerçekleşir.

3) İmanın altı rüknünü yerine getirdiğin vakit de bu din üzere sabitlik kalbine bağdaş kurar.

4) Nefsinle mücadele edip, amelinde sadık olduğun, söz ve amelde Allah için samimi olduğun müddetçe Allah seni muhsinlerin derecesine ulaştırır.

Allah-u Teâlâ’nın buyurduğu gibi:

“Bizim için mücadele edenleri yollarımıza ulaştıracağız. Allah ihsan sahipleri ile beraberdir.”

Ankebut 69

Bu dinin en güzel tatbik şekli, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in tatbik ettiği şekildir. Kuşkusuz Rabbimiz Kitabında:

“Sizin için Allah Rasulünde güzel örnekler vardır!”

Ahzab 21

“Kim rasule itaat ederse, elbette Allah’a itaat etmiş olur.”

Nisa 80

“Her hangi bir mü’min erkeğin veya kadının Allah ve Rasulü bir şeye hükmettikleri vakit onların seçme hakları yoktur!”

Ahzab 36

“Kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse, elbette büyük bir kurtuluşa ermiştir.” Ahzab71 buyurarak o tatbik şeklinden razı olduğunu bildirmiştir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Beni nasıl namaz kılıyor olarak gördüyseniz öyle namaz kılınız!”

Buhari 6003

Başka bir hadiste Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Sizi bir şeyden yasakladığım vakit artık ondan vazgeçin! Size bir şeyi emrettiğim vakit gücünüz nispetinde yapın!”

Buhari 7151, Müslim 1337/412

Yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Yahudi ve Hristiyanların İsa’yı övmede haddi aştıkları gibi siz de beni övmede haddi aşmayın! Ben ancak, Allah’ın Kulu ve Rasulüyüm!”

Buhari 3261

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Bu Sayfa 10162 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net